Webmaster informerar:

Etisk policy för Jarrolf.se

Jag kommer avkräva mycket god nätikett av alla som har en Jarrolf-sida. Det finns ett par bra grundregler som räcker långt:
Ingen porr porr, nej tack
Innehåll som är (eller kan uppfattas) som pornografiskt tillåts ej.
Inget hat hat, nej tack
Innehåll som är (eller kan anses vara) relaterat till hat eller hatbrott tillåts ej.
Inga copyrightbrott piratkopiering, nej tack
Innehåll som är (eller kan misstänkas vara) olagligt - inte minst upphovsrättsligt - tillåts ej.
inget bajs bajs, nej tack
Innehåll som är (eller kan uppfattas som) stötande tillåts ej.
inget spam reklam, nej tack
Reklam som inte kan anses skälig tillåts ej, inte heller annonser för/från tredje part. Popups skall vara väl motiverade och klick-baserade. All användning av cookies skall redovisas (enligt  svensk lag).
admin loves root trevlighet, ja tack
Trevlighet och tålamod uppmuntras.
tjeckisk tungvrickare tydlighet, ja tack
Material som är tvetydigt eller svårt att förstå får du gärna förklara så att man inte missförstår dig.
upphovsinfo, ja tack
Om du är mån om din upphovsrätt och producerar material som du vill skydda är välkommen att specificera den.
   

Jag kommer vid behov ta bort material som kan anses bryta mot ovanstående eller som på annat sätt kan anses sakna god etik. Vid upprepade problem med vår etiska policy kommer jag avbryta ditt konto.

Om du upptäcker eller misstänker att någon bryter mot vår etiska policy får du gärna:
/Per Erik Strandberg
2006juni07

- tillbaka till familjen Jarrolf
- tillbaka till Webmaster Informerar